قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال مشگین شهر

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

19 صندلی خالی

1,150,000 ریال

آسوده سفر مشکین شهر

مشگین شهر -> قرچک

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,150,000 ریال

تندرو مشگین سیر (تعاونی 9)

مشگین شهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

19 صندلی خالی

1,150,000 ریال

      تاریخ حرکت