قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ملایر

پیک صبا ملایر

ملایر -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 08:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
مسافرگرامی همراه داشتن ماسک الزامیست./

10 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
شماره15ترابربی

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:15

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

شماره15ترابربی

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 10:00

اتوکار: Scania classic

25 صندلی خالی

600,000 ریال

همسفر چابکسواران

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

شماره15ترابربی

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 12:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

      تاریخ حرکت