قیمت بلیط اتوبوس ملایر تهران

همسفر چابکسواران

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+1

4 صندلی خالی

750,000 ریال

شماره15ترابربی

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+1

8 صندلی خالی

750,000 ریال

پیک صبا ملایر

ملایر -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
مسافر گرامی همراه داشتن ماسک الزامی است. پیک صباملایرVIPتخت شو32284141-081

12 صندلی خالی

930,000 ریال

837,000 ریال

      تاریخ حرکت