قیمت بلیط اتوبوس مهاباد تبریز

تعاونی7عدل

مهاباد (آذربایجان غربی ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2

27 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونی7عدل

مهاباد (آذربایجان غربی ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونی7عدل

مهاباد (آذربایجان غربی ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 11:30

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

430,000 ریال

سؤالات متداول مهاباد تبریز

سؤالات متداول بلیط اتوبوس مهاباد تبریز

      تاریخ حرکت