قیمت بلیط اتوبوس مهاباد تبریز

تعاونی7عدل

مهاباد (آذربایجان غربی ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2

15 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونی7عدل

مهاباد (آذربایجان غربی ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

430,000 ریال

ایران پیمان

مهاباد (آذربایجان غربی ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:00

اتوکار: Benz C457 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

      تاریخ حرکت