قیمت بلیط اتوبوس میبد تهران

شرکت میهن نور آریا میبد -تعاونی 4

میبد -> تهران

شهرهای بین راهی

کرج

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا ویژه

14 صندلی خالی

1,000,000 ریال

آسیا سفر میبد

ترمینال میبد یزد -> منطقه غرب تهران بزرگ

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

820,000 ریال

      تاریخ حرکت