قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال نجف آباد

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مارال * مانیتور دار * درجه یک * ViP
برگشت از ایرانپیما ترمینال جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 21/45 و 23/45

16 صندلی خالی

720,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی
برگشت ازتهران21:50تعاونی 15ترمینال جنوب

13 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی
برگشت ازتهران21:50تعاونی 15ترمینال جنوب

13 صندلی خالی

570,000 ریال

      تاریخ حرکت