قیمت بلیط اتوبوس نجف آباد تهران

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس مارال * مانیتور دار * درجه یک * ViP

2 صندلی خالی

930,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال * مانیتور دار * درجه یک * ViP

0 صندلی خالی

930,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی

16 صندلی خالی

740,000 ریال

      تاریخ حرکت