قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال نورآباد لرستان

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

12 صندلی خالی

950,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

31 صندلی خالی

700,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 21:50

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

700,000 ریال

سؤالات متداول نورآباد لرستان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس نورآباد لرستان تهران

      تاریخ حرکت