قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال نورآباد لرستان

پیک صبا نورآباد لرستان

ترمینال دلفان (نورآباد) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/03/29 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

36 صندلی خالی

700,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/03/29 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

700,000 ریال

ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/03/29 ساعت 22:45

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

950,000 ریال

سؤالات متداول نورآباد لرستان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس نورآباد لرستان تهران

      تاریخ حرکت