قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال نور

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 10:00

اتوکار: تک صندلی ۲۵ نفره

0 صندلی خالی

640,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 13:00

اتوکار: تک صندلی ۲۵ نفره

0 صندلی خالی

640,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 16:00

اتوکار: تک صندلی ۲۵ نفره

6 صندلی خالی

640,000 ریال

      تاریخ حرکت