قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال نوشهر

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 07:45

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره

7 صندلی خالی

700,000 ریال

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره

3 صندلی خالی

700,000 ریال

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 13:30

اتوکار: مارال VIP شارژ دار

2 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت