قیمت بلیط اتوبوس نوشهر تهران

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 07:45

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره

2 صندلی خالی

900,000 ریال

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره

0 صندلی خالی

900,000 ریال

شماره یک نوشهر

نوشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 13:15

اتوکار: مارال VIP شارژ دار

0 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت