قیمت بلیط اتوبوس نکا تهران

شرکت ايران پيماي نكا-كلانتري

نکا -> قم

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 21:45

اتوکار: ViP اسکانیا ۲۵نفره تخت شو

4 صندلی خالی

1,240,000 ریال

شرکت ايران پيماي نكا-كلانتري

نکا -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 23:20

اتوکار: اسکانیا

0 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت ايران پيماي نكا-كلانتري

نکا -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 23:20

اتوکار: اسکانیا

0 صندلی خالی

550,000 ریال

سؤالات متداول نکا تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس نکا تهران

      تاریخ حرکت