قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال نکا

شرکت ايران پيماي نكا-كلانتري

نکا -> قم

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/01/28 ساعت 21:45

اتوکار: وی آی پی اسکانیا تخت شو

4 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت ايران پيماي نكا-كلانتري

نکا -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/01/28 ساعت 23:20

اتوکار: اسکانیا

14 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت ايران پيماي نكا-كلانتري

نکا -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/01/28 ساعت 23:50

اتوکار: اسکانیا وی آی پی 32نفره تخت شو

6 صندلی خالی

630,000 ریال

      تاریخ حرکت