قیمت بلیط اتوبوس نیشابور تهران

ترابر بی تا تعاونی 15

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 17:30

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تهران ترمینال جنوب آزادی کرج مشکین آباد

14 صندلی خالی

900,000 ریال

آسیا سفر خیام نیشابور

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 19:00

اتوکار: Scania 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تک صندلی مقصدنهایی مشکین دشت تلفن 42222007 9159202422 تیجانی

16 صندلی خالی

1,200,000 ریال

آسیا سفر خیام نیشابور

نیشابور -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن 42222007 9159202422 تیجانی

15 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت