قیمت بلیط اتوبوس هادیشهر تهران

میهن نور آریا هادیشهر

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,500,000 ریال

میهن نور آریا هادیشهر

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+1

7 صندلی خالی

1,300,000 ریال

راه پیماپارسیان

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 21:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

18 صندلی خالی

1,500,000 ریال

سؤالات متداول هادیشهر تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس هادیشهر تهران

      تاریخ حرکت