قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال هشتپر

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/01/28 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

26 صندلی خالی

670,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/01/28 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

22 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت آریا سفرآسیا تالش یوسفی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/01/28 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی۳۰
مسئول تعاونی 09383480134جهت هماهنگی

5 صندلی خالی

670,000 ریال

      تاریخ حرکت