قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال هشتپر

شرکت آریا سفرآسیا تالش یوسفی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

رشت

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۳۲
مسئول تعاونی 09383480134جهت هماهنگی

8 صندلی خالی

670,000 ریال

شرکت آریا سفرآسیا تالش یوسفی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۳۲
مسئول تعاونی 09383480134جهت هماهنگی

6 صندلی خالی

670,000 ریال

شرکت آریا سفرآسیا تالش یوسفی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 13:15

اتوکار: اسکانیا وی آی پی۲۵ نفره
مسئول تعاونی 09383480134جهت هماهنگی

9 صندلی خالی

800,000 ریال

سؤالات متداول هشتپر تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس هشتپر تهران

      تاریخ حرکت