قیمت بلیط اتوبوس هشتپر تهران

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 21:30

اتوکار: Scania 2+1

27 صندلی خالی

870,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

20 صندلی خالی

1,040,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

870,000 ریال

      تاریخ حرکت