قیمت بلیط اتوبوس همدان تهران

عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 04:15

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، آزادراه ساوه آزادی

14 صندلی خالی

900,000 ریال

سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 04:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اتوبان ساوه ازادی مجهز به مانیتور شخصی

13 صندلی خالی

900,000 ریال

پیک معتمد همدان

همدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 04:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / تخت شو

21 صندلی خالی

900,000 ریال

سؤالات متداول همدان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس همدان تهران

      تاریخ حرکت