قیمت بلیط اتوبوس پارس آباد تهران

پیک صبا پارس آباد

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 17:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

23 صندلی خالی

1,300,000 ریال

جهان گشت مهر

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,600,000 ریال

جهان گشت مهر

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

15 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت