قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال پارس آباد

جهان گشت مهر

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/03/29 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

6 صندلی خالی

1,300,000 ریال

جهان گشت مهر

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/03/29 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

5 صندلی خالی

1,600,000 ریال

جهان گشت مهر

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/03/29 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

13 صندلی خالی

1,300,000 ریال

سؤالات متداول پارس آباد تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس پارس آباد تهران

      تاریخ حرکت