قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران دامغان

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 12:15

اتوکار: ولوبی۹-۴۶نفره

0 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> دامغان

شهرهای بین راهی

سمنان

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 12:45

اتوکار: اسکانیا۴۴

0 صندلی خالی

430,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دامغان

شهرهای بین راهی

سمنان

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 18:45

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

0 صندلی خالی

430,000 ریال

سؤالات متداول پایانه جنوب تهران دامغان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران دامغان

      تاریخ حرکت