قیمت بلیط اتوبوس پایانه کاراندیش شیراز ارومیه

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 13:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با ناهار و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

23 صندلی خالی

3,150,000 ریال

      تاریخ حرکت