قیمت بلیط اتوبوس چابهار خاش

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, خاش

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا

40 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> زاهدان

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, خاش

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا

39 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت شماره هشت لوان نور چابهار

چابهار -> زاهدان

شهرهای بین راهی

خاش

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 21:00

اتوکار: وی آی پی۲۵نفره تخت شو
05435336664

16 صندلی خالی

950,000 ریال

سؤالات متداول چابهار خاش

سؤالات متداول بلیط اتوبوس چابهار خاش

      تاریخ حرکت