قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس یزد و تخفیف در ترمینال چابهار

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

بم, بمپور, یزد

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

7 صندلی خالی

2,100,000 ریال

همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

نائین, باغین, بم, بمپور, یزد

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیامارال
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

44 صندلی خالی

1,250,000 ریال

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

بم, بمپور, یزد

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

10 صندلی خالی

2,100,000 ریال

سؤالات متداول چابهار یزد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس چابهار یزد

      تاریخ حرکت