قیمت بلیط اتوبوس چالوس تبریز

شرکت همسفر چابکسواران چالوس

چالوس -> تبریز

شهرهای بین راهی

اردبیل

شنبه

1400/07/24 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

13 صندلی خالی

1,950,000 ریال

      تاریخ حرکت