قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تبریز و تخفیف در ترمینال چالوس

شرکت همسفر چابکسواران چالوس

چالوس -> تبریز

شهرهای بین راهی

اردبیل

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

8 صندلی خالی

1,950,000 ریال

سؤالات متداول چالوس تبریز

سؤالات متداول بلیط اتوبوس چالوس تبریز

      تاریخ حرکت