قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال چالوس

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

3 صندلی خالی

700,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

7 صندلی خالی

700,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

6 صندلی خالی

700,000 ریال

سؤالات متداول چالوس تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس چالوس تهران

      تاریخ حرکت