قیمت بلیط اتوبوس چالوس همدان

رويال سفر

چالوس -> همدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 09:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

10 صندلی خالی

1,800,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

6 صندلی خالی

1,820,000 ریال

      تاریخ حرکت