قیمت بلیط اتوبوس کاشان تهران

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
مسافرین محترم 15دقیقه به حرکت فقط پایانه مسافربری ( زدن ماسک داخل اتوبوس الزامیست)

23 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 11:20

اتوکار: اتوبوس مــارال 30 نـفـره Vip
مسافر گرامی زدن ماسک داخل اتوبوس الزامی است/ محل سوار شدن 15دقیقه قبل حرکت داخل پایانه مسافربری میباشد

28 صندلی خالی

450,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 11:40

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو
مسافر گرامی زدن ماسک داخل اتوبوس الزامی است/ محل سوار شدن 15دقیقه قبل حرکت داخل پایانه مسافربری میباشد

22 صندلی خالی

500,000 ریال

      تاریخ حرکت