قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال کاشان

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت میدان ولیعصر {مدخل شهر}میباشد دستکش و ماسک الزامیست

12 صندلی خالی

380,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس درسا تخت شو
محل سوار شدن: 15 دقیقه قبل از حرکت سرویس میدان شهید منتظری جنب بانک سپه می باشد

21 صندلی خالی

380,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 06:20

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو
محل سوار شدن: 15 دقیقه قبل از حرکت سرویس میدان شهید منتظری جنب بانک سپه می باشد

25 صندلی خالی

380,000 ریال

سؤالات متداول کاشان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس کاشان تهران

      تاریخ حرکت