قیمت بلیط اتوبوس کرج آباده

سیروسفر ایران کرج

کرج -> شیراز

شهرهای بین راهی

شهرضا, اصفهان, آباده

شنبه

1400/07/03 ساعت 18:00

اتوکار: مانیتوردار+شارژر اختصاصیVOLVO VIP
سکوی 5-باهر 10 بلیط 1 بلیت رایگان دریافت کنید

11 صندلی خالی

1,470,000 ریال

رويال سفر

کرج -> شيراز

شهرهای بین راهی

آباده

شنبه

1400/07/03 ساعت 18:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

10 صندلی خالی

1,470,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> شیراز

شهرهای بین راهی

اصفهان, کاوه,صفه , آباده

شنبه

1400/07/03 ساعت 19:00

اتوکار: (VOLVO B9R ***** VIP )مجهز به مانیتوراختصاصی شارژر اختصاصی همراه با پذیرایی(ماسک)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

11 صندلی خالی

1,470,000 ریال

      تاریخ حرکت