قیمت بلیط اتوبوس کرج بیجار

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

کرج -> بیجار

شهرهای بین راهی

ابهر

شنبه

1400/07/03 ساعت 14:15

اتوکار: تک صندلی ۳۲نفره
09365189461بهرامی

14 صندلی خالی

725,000 ریال

شرکت گيتى پيما کرج

کرج -> بیجار

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا کلاسیک ۳۲نفره تک صندلی
تلفن رزرو32701813

18 صندلی خالی

720,000 ریال

شرکت گيتى پيما کرج

کرج -> بیجار

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا کلاسیک ۳۲نفره تک صندلی
تلفن رزرو32701813

18 صندلی خالی

720,000 ریال

      تاریخ حرکت