قیمت بلیط اتوبوس کرج ملایر

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> ملایر

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/07/24 ساعت 06:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی 3۱نفره همراه پذیرایی (ماسک)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

17 صندلی خالی

795,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

ملایر

شنبه

1400/07/24 ساعت 07:15

اتوکار: اسکانیا(ماسک یک بار مصرف)

16 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> ملایر

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/07/24 ساعت 07:45

اتوکار: SCANIA تك صندلي ۳۲نفره VIP
شماره تماس32749191و32711040

14 صندلی خالی

795,000 ریال

      تاریخ حرکت