قیمت بلیط اتوبوس کرج میبد

شرکت گيتى پيما کرج

کرج -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد

شنبه

1400/07/24 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵نفره تختشو با پک بهداشتی(ماسک)

11 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان کرج

کرج -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), نائین, اردستان, میبد

شنبه

1400/07/24 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی۲۹نفره(صادقی)
رزرو 09126036953 عقبائی مسافر گرامی با هر 10سفر 1بلیط رایگان دریافت نمایید

16 صندلی خالی

1,135,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), اردستان, میبد

شنبه

1400/07/24 ساعت 23:55

اتوکار: مارالV.I.Pتخت شو۲۵نفره مانیتورشارژر اختصاصی (ماسک یک بار مصرف)
undefined

11 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت