قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کنگاور و تخفیف در ترمینال کرج

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), همدان, کنگاور (کرمانشاه )

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:00

اتوکار: VIP تختشو همراه پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت 32704732 -09123626541

10 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), همدان, کنگاور (کرمانشاه )

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:15

اتوکار: مارال ۲۵نفره تخت شو
تعاونی 9شرکت تک سفر تلفن رزرو 32702649/32735211

2 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت آسياسفر کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), همدان, کنگاور (کرمانشاه )

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:30

اتوکار: مان فرست کلاس/ وی آی پی/ صندلی تخت شو/ با ماسک و پدالکلی

10 صندلی خالی

870,000 ریال

سؤالات متداول کرج کنگاور

سؤالات متداول بلیط اتوبوس کرج کنگاور

      تاریخ حرکت