قیمت بلیط اتوبوس کرج کنگاور

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), همدان, کنگاور (کرمانشاه )

شنبه

1400/07/03 ساعت 10:30

اتوکار: VIP تخت شو ۲۵نفره(ماسک یک بار مصرف)

7 صندلی خالی

1,130,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), همدان, کنگاور (کرمانشاه )

شنبه

1400/07/03 ساعت 10:45

اتوکار: مارال مانیتور دار تخت شو
تعاونی 9شرکت تک سفر تلفن رزرو 32702649/32735211

14 صندلی خالی

1,130,000 ریال

شرکت آریاسفر آسیا کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان, کنگاور (کرمانشاه )

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:45

اتوکار: مارال وی ای پی تخشو

12 صندلی خالی

1,130,000 ریال

      تاریخ حرکت