قیمت بلیط اتوبوس کرمانشاه تهران

آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب) ساوه تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,235,000 ریال
آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> کرج

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران آزادی (پایانه غرب)

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,235,000 ریال
آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> کرج

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران آزادی (پایانه غرب)

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

3 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,235,000 ریال

سؤالات متداول کرمانشاه تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس کرمانشاه تهران

      تاریخ حرکت