قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال کرمانشاه

آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب) ساوه تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

950,000 ریال
آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب) ساوه تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

1 صندلی خالی

1,000,000 ریال

950,000 ریال
آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب) ساوه تهران کرج

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

950,000 ریال

سؤالات متداول کرمانشاه تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس کرمانشاه تهران

      تاریخ حرکت