قیمت بلیط اتوبوس کرمانشاه تهران

آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب) ساوه تهران کرج مانیتوردار

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,235,000 ریال
آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب) ساوه تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,235,000 ریال

      تاریخ حرکت