قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بافت و تخفیف در ترمینال کرمان

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 07:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

260,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 09:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

19 صندلی خالی

260,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 13:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

260,000 ریال

سؤالات متداول کرمان بافت

سؤالات متداول بلیط اتوبوس کرمان بافت

      تاریخ حرکت