قیمت بلیط اتوبوس کرمان کرج

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> کرج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 14:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

25 صندلی خالی

1,990,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> کرج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 18:15

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

25 صندلی خالی

1,990,000 ریال

ترابر بی تا کرمان

کرمان -> کرج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 18:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / یک وعده غذای گرم / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: یک وعده غذای گرم / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

25 صندلی خالی

1,990,000 ریال

      تاریخ حرکت