قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال کرمان

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 14:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

13 صندلی خالی

1,530,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 18:15

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

17 صندلی خالی

1,530,000 ریال

ترابر بی تا کرمان

کرمان -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 18:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: یک وعده غذای گرم / سیستم تهویه مطبوع

15 صندلی خالی

1,530,000 ریال

سؤالات متداول کرمان کرج

سؤالات متداول بلیط اتوبوس کرمان کرج

      تاریخ حرکت