قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال کنگان

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1
محل سوار شدن ترمینال جدید 09175872634

16 صندلی خالی

1,970,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
محل سوار شدن ترمینال جدید 09175872634

21 صندلی خالی

1,970,000 ریال

سؤالات متداول کنگان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس کنگان تهران

      تاریخ حرکت