قیمت بلیط اتوبوس کنگان تهران

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1
محل سوار شدن ترمینال جدید 09175872634

0 صندلی خالی

2,500,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
محل سوار شدن ترمینال جدید 09175872634

19 صندلی خالی

2,500,000 ریال

سؤالات متداول کنگان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس کنگان تهران

      تاریخ حرکت