قیمت بلیط اتوبوس کوهدشت تهران

شرکت شماره هشت لوان نور کوهدشت

کوهدشت (لرستان ) -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

شنبه

1400/07/03 ساعت 21:30

اتوکار: مارال ۳۲ نفره
خيابان امام نبش خيابان فردوسي

23 صندلی خالی

1,100,000 ریال

935,000 ریال
شرکت شماره هشت لوان نور کوهدشت

کوهدشت (لرستان ) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

شنبه

1400/07/03 ساعت 22:00

اتوکار: مارال ۴۴ نفره
خيابان امام نبش خيابان فردوسي

28 صندلی خالی

800,000 ریال

720,000 ریال
شرکت مسافربری سیروسفرکوهدشت

کوهدشت (لرستان ) -> پایانه جنوب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 22:00

اتوکار: مارال

31 صندلی خالی

800,000 ریال

760,000 ریال

      تاریخ حرکت