قیمت بلیط اتوبوس گرمی تهران

تعاونی 15 گرمی

گرمی -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 19:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
پذیرایی و ماسک (تلفن32641111)قره خانی.

25 صندلی خالی

1,600,000 ریال

پیک صباگرمی

گرمی -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / تخت شو، 32643922 فداکار با بیش از 30 سال سابقه

11 صندلی خالی

1,600,000 ریال

تعاونی 15 گرمی

گرمی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 21:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
پذیرایی و ماسک (تلفن32641111)قره خانی.

23 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت