قیمت بلیط اتوبوس گرگان شیروان

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, قوچان, شیروان (خراسان )

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا

29 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, قوچان, شیروان (خراسان )

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا

36 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, قوچان, شیروان (خراسان )

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا

34 صندلی خالی

500,000 ریال

سؤالات متداول گرگان شیروان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس گرگان شیروان

      تاریخ حرکت