قیمت بلیط اتوبوس گنبدکاووس تهران

ایران پیمان گنبدکاووس

گنبدکاووس -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:30

اتوکار: Scania 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی، شرکت لو.ان نور تلفن رزرو 01733381300

25 صندلی خالی

720,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

گنبدکاووس -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral 2+2

25 صندلی خالی

720,000 ریال

تعاونی 15

گنبدکاووس -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral 2+2

22 صندلی خالی

720,000 ریال

      تاریخ حرکت