قیمت بلیط اتوبوس یزد ارومیه

تعاونی 13 تک سفر ایرانیان یزد

یزد -> ارومیه

شهرهای بین راهی

زنجان, کرج, پایانه غرب(تهران)

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی(مارال مانیتوردار)تخت شو

12 صندلی خالی

2,900,000 ریال

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> ارومیه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو مانیتوردار

16 صندلی خالی

2,900,000 ریال

سؤالات متداول یزد ارومیه

سؤالات متداول بلیط اتوبوس یزد ارومیه

      تاریخ حرکت