قیمت بلیط اتوبوس یزد اصفهان

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا کلاسیک 36 مفره

32 صندلی خالی

610,000 ریال

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

شنبه

1400/07/03 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا کلاسیک 36 مفره

32 صندلی خالی

610,000 ریال

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا کلاسیک 36 مفره

32 صندلی خالی

610,000 ریال

      تاریخ حرکت