قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال یزد

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا کلاسیک 32 نفره

28 صندلی خالی

470,000 ریال

423,000 ریال
عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا کلاسیک 32 نفره

28 صندلی خالی

470,000 ریال

423,000 ریال
عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> پایانه کاوه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی تخت شو مانیتوردار

11 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال

      تاریخ حرکت