قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایرانشهر و تخفیف در ترمینال یزد

شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر, بم, ایرانشهر

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیاVIP تخت شو۲۵نفره
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

14 صندلی خالی

1,180,000 ریال

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

20 صندلی خالی

670,000 ریال

میهن نورآریا یزد

یزد -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا

22 صندلی خالی

670,000 ریال

سؤالات متداول یزد ایرانشهر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس یزد ایرانشهر

      تاریخ حرکت