قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال یزد

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس تخت شو مانیتوردار

13 صندلی خالی

1,100,000 ریال

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

19 صندلی خالی

860,000 ریال

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

17 صندلی خالی

630,000 ریال

سؤالات متداول یزد تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس یزد تهران

      تاریخ حرکت