قیمت بلیط اتوبوس یزد چابهار

شرکت لوان نور یزد

یزد -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر, ایرانشهر, بم

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 15:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی
سکوی 8

14 صندلی خالی

2,360,000 ریال

شرکت آریاسفر آسیا

یزد -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر, ایرانشهر, بم

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیاVIP تخت شو۲۵نفره ۰۳۵۳۷۲۳۱۱۱۰
جایگاه تعاونی11 تلفن هماهنگي 09131525978 ملك ثابت

8 صندلی خالی

2,350,000 ریال

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> چابهار

شهرهای بین راهی

نیک شهر, ایرانشهر, بم

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 19:00

اتوکار: غزالVIPتخت شو۲۵نفره تلفن تماس۰۳۵۳۷۲۳۶۷۶۸
09132508433-نجفیان

11 صندلی خالی

2,355,000 ریال

      تاریخ حرکت