بلیط اتوبوس آبدانان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال آبدانان

ترمینال پایانه آبدانان

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه آبدانان08433622318 - 08433624080 - 09189423060 - 09189432318
عدل آبدانان - تعاونی 708433622318
جهانگشت مهر آبدانان _ تعاونی 1608433622565