بلیط اتوبوس الشتر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال الشتر

ترمینال پایانه الشتر

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه الشتر06632529392