بلیط اتوبوس گتوند و شماره شرکت های مسافربری ترمینال گتوند

ترمینال پایانه گتوند

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه گتوند06136322838