بلیط اتوبوس جغتای و شماره شرکت های مسافربری ترمینال جغتای

ترمینال پایانه جغتای

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه جغتای05145622294