بلیط اتوبوس جلفا و شماره شرکت های مسافربری ترمینال جلفا

ترمینال پایانه جلفا

شرکت مسافربریتلفن تماس
سیر و سفر جلفا04142022383
ترمینال پایانه جلفا04142022383