بلیط اتوبوس کلات و شماره شرکت های مسافربری ترمینال کلات

ترمینال پایانه کلات

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه کلات05134722767 - 05134722816