بلیط اتوبوس پاکدشت و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پاکدشت

ترمینال پایانه پاکدشت

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه پاکدشت02136030092