بلیط اتوبوس قطرویه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال قطرویه

پایانه (ترمینال) قطرویه

شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) قطرویه07138336284 - 07138335470