بلیط اتوبوس شفت و شماره شرکت های مسافربری ترمینال شفت

ترمینال پایانه شفت

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه شفت01334784518